ក្លឹបហាត់ប្រាណ + កម្មវិធី/ បន្ទប់បរិក្ខារ

ក្លឹបហាត់វាយកូនហ្គោល

ក្លឹបហាត់វាយកូនហ្គោលមានប្លុកដ៍ទំនើបចំនួន៥២។ យើងខ្ញុំក៍មានកន្លែងវាយកូនហ្គោលលំដាប់ វី អាយ ភី សម្រាប់សមាជិកវី អាយ ភី ដែលចុះឈ្មោះរយៈពេល ១២ខែ ឬ ៦ខែ។
សមាជិកវី អាយ ភី និងសាលាបង្ហាត់វាយកូនហ្គោលរបស់យើងបង្រៀនដោយលោកគ្រូដ៏ជំនាញរបស់យើងគឺលោក Tomoyuki Yamashita ដែលគាត់បានបង្រៀនសិស្សទាំងចាស់និងក្មេងជាង ១ ម៉ឺននាក់មកហើយ។